پیستوله LVMP چیست؟

در نوشته های قبلی در ارتباط با انواع مختلف پیستوله توضیحاتی ارائه شد. در این نوشته در ارتباط با نوع LVMP توضیحاتی را خواهیم داد.

LVMP(low voloume medium pressure) aircaps   :  اِیرکپ های اِل وی اِم پی

ابتدا واژگان لاتین این عبارت را معنی می کنیم.

LOW:پایین(از نظر مقدار)                VOLOUME : حجم                   MEDIUM: متوسط                     PRESSURE : فشار

این نوع ایرکپ ها بر اساس خروج حجم مواد متوسط و عملکرد با فشار متوسط طراحی شده است.

در واقع این نوع ایرکپ از حجم هوای کمتری استفاده می کند و فشار متوسطی را تولید میکند.

این نوع ایرکپ ها در مقایسه با ایرکپ های   HVLP حجم هوای کمتری را استفاده میکند و در عوض فشار کمی بیشتر است.

نتیجه نهایی اثر انتقال مواد و پاشش حدودا ۶۰ درصد مشابه عملکرد HVLP  می باشد.

این نوع ایرکپ بهترین پیشنهاد برای پاشش های روی چوب یا موارد مشابه دیگری که نیاز به پاشش با ظرافت و بهترین اتمایزینگ را نیاز دارند،می باشد.