واژه ی پیستوله و انواع آن چیست و این کلمه به چه معناست؟

در ابتدا به لغت نامه معین سر میزنیم تا ببینیم این کلمه به چه عناوینی معنی شده است :
1- اسلحه کمری گرم ، هفت تیر، تپانچه . 2 – دستگاهی که با آن رنگ را می پاشند، اسپری . 3 – نوعی خط کش که برای ترسیم منحنی های نامنظم به کار می رود.
همانطور که ملاحظه گردید معنی مورد نظر ما از کلمه ی پیستوله مورد شماره 2 می باشد یعنی دستگاهی که به وسیله آن رنگ را میپاشند.حال پیستوله را از جنبه ی صنعتی معنی میکنیم.پیستوله ها تجهیزاتی هستند که به کمک فشار هوا،رنگ را در مجرای خروجی به کمک تکنولوژی اتمایزینگ پودر می کنند و روی سطح مورد نظر پاشش و اسپری می کند.
این ابزار صنعتی را به واژه لاتین ،اسپری گان می گویند که به فارسی واژه اسپری، به معنی پاشش و گان هم به معنی تفنگ    می باشد که روی هم معنای تفنگ پاشش می دهد.
پیستوله ها را بر اساس دو معیار می توان طبقه بندی کرد:
1- طبقه بندی بر اساس فشار   2- طبقه بندی بر اساس حالت پاشش
1- طبقه بندی بر اساس فشار :
• پیستوله دستی با عملکرد با فشاربالا (manual high pressure sprayguns)
• پیستوله دستی با عملکرد با فشار پایین (manual low pressure sprayguns)
• پیستوله اتومات با عملکرد با فشار بالا (automatic high pressure sprayguns)
• پیستوله اتومات با عملکرد با فشار پایین ( automatic low pressure sprayguns)

2- طبقه بندی بر اساس حالت پاشش :
• HVLP (اِچ – وی – اِل – پی ) – High volume low pressure
• LVMP (اِل – وی – اِم – پی ) – low volume medium pressure
• Conventional(کانوِنشِنال)
• Airless (اِیرلِس)
• Electrostatic(الکترواِستاتیک)