انواع مختلف پیستوله را بشناسیم

اِیرکَپ ها جزو مهمترین قطعات پیستوله هستند و ارتباط مستقیم با نوع پوشش دهی روی سطح کار شما دارند.

پس انواع مختلف پیستوله ها با توجه به نوع ایرکپ  ایجاد می شود.

HVLP(high voloume low pressure) aircap -1 :  ایرکپ های اِچ وی  اِل پی

این نوع ایرکپ ها بر اساس خروج بالای حجم مواد  و عملکرد با فشار کم طراحی شده است.

این نوع ایرکپ حجم فشار بسیار زیادی را استفاده میکند  و آن را به حجم فشار پایین تبدیل می کند.

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

 2- LVMP(low voloume medium pressure) aircaps   :  اِیرکپ های اِل وی اِم پی

این نوع ایرکپ ها بر اساس خروج حجم مواد متوسط و عملکرد با فشار متوسط طراحی شده است.

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

 3- conventional aircaps  : کانوِنشِنال اِیرکَپ

این نوع ایرکپ با فشار هوای مستقیم ورودی به بدنه ارتباط دارد و مزیت آن نسبت به HVLP این است که بر اساس ضخامت پوششی مورد نیاز می توان فشاررا بالا برد و اتمایزینگ را افزایش داد.عیب این نوع ایرکپ این است که راندمان انتقال مواد و پاشش را تا 35 درصد کاهش می دهد که منجر به ضایعات اضافی برای پوشش دهی و افزایش هزینه می شود.اگر مواد شماگرانروی خیلی بالایی دارد مانند چسب های اپوکسی، این نوع ایرکپ میتواند مناسب باشد.